V jakém případě pomáháme...


Naše pomoc je zaměřena pro potřeby jednotlivců a zvířat v našem regionu


  • postiženým dětem či dospělým v případě potřeby proplacení lékařské (rehabilitační) péče nebo kompenzačních pomůcek nehrazených zdravotní pojišťovnou
  • při dlouhodobém onemocnění či úrazu jednoho z rodičů jako živitele rodiny bez dalších příjmů
  • při stavech bezmoci u starých či nemohoucích lidí
  • matkám samoživitelkám žijících ne vlastní vinou na hranici minima
  • dětem žijícím v dětském domově v našem regionu a mladým lidem, kteří se snaží zařadit do společnosti v případě jejich odchodu z dětského domova z důvodu věku
  • opuštěným, zraněným kočkám a pejskům


Transparentní účet 2001561909/2010

Kontaktní informace:

e-mail: posta@srdcemprohlinsko.cz

https://www.facebook.com/srdcemprohlinsko

Kontaktní místa pro odevzdání vyplněných přihlášek a Vašich podnětů:

  • Kosmetické studio Šárky Štefančíkové, Budovatelů 1211, Hlinsko (zde je i schránka pro anonymní podání žádostí o pomoc)
  • Optika Petříkovi, Dvořákovo nábřeží 269, Hlinsko
  • Veterina, Rváčovská 868, Hlinsko
  • Poštovní schránka Galerie a Muzeum, Havlíčkova 614, Hlinsko