Seznam sponzorů a dárců

Velice děkujeme za sponzorský dar od pana Pavla Křivského.

Velmi děkujeme za profinancování propagačních letáků v hodnotě 3600,- jako věcný dar od Kovářství Vladimír Červenka.

Děkujeme také za pravidelné platby mimo členský příspěvek paní Haně Netolické z Kameniček a za jednorázový finanční dar od Pedikůra paní Mirky Vodvárkové a Mudr. Ellen Kopečné. 

Velmi si Vaší přízně vážíme!