Motto: "Veškerá radost na světě pramení z přání vidět ostatní, jak jsou šťastní, a veškeré utrpení pochází z přání být šťastný jenom sám." (Šantidéva)

Kdo jsme...

Jsme sdružení lidí, kteří se snaží svým příkladem a viditelnými výsledky pozitivně měnit své okolí. Pomáhat druhým nám přijde zcela samozřejmé, obzvláště těm, kteří se nacházejí v tíživé situaci, kteří procházejí těžkým životním obdobím a těm, kteří si nemohou a neumějí pomoci sami. Tato pomoc je a bude nasměrována především pro naše spoluobčany a čtyřnohé přátele žijící v regionu Hlinska a okolí.

Jsme přesvědčeni... 

Že největší smysl má pomáhat lidem v našem bezprostředním okolí. Vždyť kolik lidí posílá peníze na různé zahraniční účty, kde se většina takto poslaných peněz ani nedostane k lidem, kteří je potřebují. (Tuto informaci máme přímo od více lidí, kteří se účastnili různých záchranných zahraničních misí!) Většina takových organizací nemnoho prostředků  získaných od všech, co chtějí pomoci, vydá na provoz a platy lidí, kteří v organizacích pracují. 

Nemůžeme spasit celý svět, ale máme zato, že je rozhodně lepší, průhlednější a efektivnější pomáhat těm, kteří žijí v naší blízkosti. Taková pomoc je okamžitě viditelná, kontrolovatelná a lépe cílená na konkrétní potřeby jednotlivých případů. Vždyť když budete mít doma hladové děti, také dáte určitě najíst nejdříve dětem doma a pak se třeba budete snažit nakrmit ty sousedovy.

Chceme...

Podle svých sil, schopností a možností přinést lidem v Hlinsku a přilehlém okolí radost i naději. Podat pomocnou ruku potřebným lidem kolem nás - handicapovaným, starým, těžce nemocným a nemohoucím, matkám samoživitelkám v hmotné či životní nouzi, dětem bez rodičovské péče, ale také opuštěným čtyřnohým přátelům člověka.

Proč to děláme....

  • protože dobročinnost je projev lidskosti
  • protože je to projev respektu a pomoci druhým, těm kteří si sami pomoci nedokážou

Činíme tak šťastnějšími nejen ty, kteří jsou mnohdy opomíjeni, ale i sami sebe.

Náš společný názor je, že nikdo by neměl zůstat opuštěný a nikdo si nezaslouží žít s pocitem beznaděje a bez víry v dobro lidí. 

Transparentní účet 2001561909/2010

Kontaktní informace:

e-mail: posta@srdcemprohlinsko.cz

https://www.facebook.com/srdcemprohlinsko

Kontaktní místa pro odevzdání vyplněných přihlášek a Vašich podnětů:

  • Kosmetické studio Šárky Štefančíkové, Budovatelů 1211, Hlinsko (zde je i schránka pro anonymní podání žádostí o pomoc)
  • Optika Petříkovi, Dvořákovo nábřeží 269, Hlinsko
  • Veterina, Rváčovská 868, Hlinsko
  • Poštovní schránka Galerie a Muzeum, Havlíčkova 614, Hlinsko